REKRYTERA en ekonom

inom bank, finans och försäkring
Så skapar vi en

Förstaklassig rekryteringsprocess

Med oss som rekryteringspartner får ni en leverantör som tar ett helhetsansvar i processen från att behovet uppstår till att rätt person är tillsatt och visat sig fullt fungerande i tjänsten.

Kompetens och
GAP-analys

Med hjälp av en nischad kompetens inom våra uppdragsgivares verksamheter genomför vi en genomlysning av avdelningens mål och uppdrag för att förstå hur kommande rekrytering kommer vävas in i organisationen. Vi genomför en analys av vilka kompetenser, kunskapsmässiga och personliga, som är kritiska för tjänsten. Detta med hjälp av en väl beprövad metodik.

Förarbete och material

Vi förbereder processen med att ta fram arbetsmaterial och tjänstebeskrivning. Vidare författar vi en ”Recruitment Brief”, ett mer ingående dokument som beskriver tjänsten utifrån flera dimensioner såsom avdelningens sammansättning, målsättningar, utmaningar och specifika ansvar/befogenheter/möjligheter som ligger i rollen vi rekryterar.

Kandidat- attraktion

Vi har idag en mycket stor fördel av vårt etablerade karriärnätverk och har sedan start arbetat med att kandidater inte ska uppfatta oss som ett klassiskt searchbolag utan som en långsiktig karriärpartner. Relevanta kandidater får Recruitment Briefen till sig. Vidare träffar vi dem i en intervju där vi gör en initial bedömning och bygger vidare på relationen med kandidaten.

validering av kompetens

Vi har tagit fram ett antal olika verktyg för att kunna validera kandidaternas lämplighet utifrån både de kritiska och önskade kompetenserna som definierades i första steget. Vi föreslår och väljer i samråd med dig som vår uppdragsgivare relevanta verktyg att ha med i valideringsprocessen.

Avslut och uppföljning

Vi projektleder processen genom avslutsförhandlingarna för att den ska gå smidigt. Genom vår nära kandidatdialog minimerar vi risken för oväntade svängningar. Både tillsatta kandidater och de kandidater som under processens gång blivit inaktuella erhåller ett professionell avslut från oss.

Låt oss berätta hur vi tar oss an just era rekryteringsutmaningar.

Framtidens hållbara ekonomi och finansfunktioner.

Med expertisen inom ekonomi och finans och ett nytänkande arbetssätt hittar vi kärnan i ert rekryteringsbehov. Våra kunder ser oss som en betrodd rådgivare i frågor som berör rekrytering och organisation.

Är du i behov av kompetens för att skapa en hållbar ekonomifunktion? Kontakta kundansvarig Christoffer Mattsson för en första dialog och för att få veta mer om hur vi jobbar. 

Besök vårt kontor

Hör av dig, det kan leda till något stort!

Är du i behov av rekrytering eller konsulttjänster? Vill du ha hjälp att hitta ditt drömjobb? Oavsett önskan finns vi här för er. Fyll i dina uppgifter och din förfrågan så återkommer vi så fort vi bara kan!

Vill du komma förbi på en kaffe eller har du en intervju inbokad med oss är du varmt välkommen till vårt kontor i centrala Stockholm. 

Sturegatan 46,
114 36 Stockholm
08-410 680 01
info@talentsofsweden.se

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.