VÅR HISTORIA

Talents of Sweden
Företaget grundas

2012

Med ambitionen att på ett nytt sätt länka samman ekonomer med näringslivet grundades Talents of Sweden som ett karriärnätverk år 2012. Det blev startskottet för vår resa. En antagningsprocess sattes upp för att bli del av ett nätverk som erbjöd nätverksträffar och karriärutveckling. Vad skulle då vara avgörande för att få bli medlem i nätverket? Redan här började de två grundarnas ambition om att det är personen bakom CVt som är det viktiga att synliggöra. Men hur mäter man personlighet?

Rekryteringsprocessen förfinas

2015

Samarbeten inleddes med många framstående företag, som nu länge varit med på vår resa och är kunder än idag. Vi fick uppmärksamhet över vår förmåga att attrahera så många duktiga ekonomer och företagen ville nu få hjälp med att rekrytera dessa ekonomer. 

Efterfrågan ledde år 2015 till en stor förändring i vår affärsmodell. Vi bestämde oss för att på riktigt utmana den traditionella rekryteringsmarknaden. Vi hade förmågan att genom förtroende bygga långsiktiga relationer med duktiga ekonomer, nu skulle vi också bygga en rekryteringsprocess som förändrade ekonomers och näringslivets krav på rekryteringsföretag.

Konsultaffären intieras

2019

När vi genomförde vår högkvalitativa rekryteringsprocess fick vi en naturlig fråga om vi även kan hjälpa våra kunder med ekonomikonsulter. Vi utvärderade våra interna processer för att säkerställa att vi kunde överföra den höga kvaliteten vi har i vår rekryteringsaffär till vår konsultaffär.

Vi forskade också på hur vissa kunder vanligtvis beställer konsulttjänster och upptäckte att de fick in flera CV från olika källor samtidigt. Detta krävde mycket tid från kunderna, som ville ha en konsult snabbt. Dessutom fick de inte tillräckligt med information om konsultens testresultat och utvärderingar. Vi vill utmana branschen och våra konsulter för att få ut de mest rättvisa resultaten.

En långsiktig partner

idag

Idag blir vi stolta när våra kandidater och kunder berömmer oss för hur vi levererar en förstklassig rekryteringsupplevelse av interima och permanenta positioner. Vi levererar våra tjänster med en nytänkande metodik som i högsta möjliga grad säkerställer att rätt kandidat rekryteras och riskerna för en felrekrytering minimeras.

Men resan har bara börjat. Tillsammans med kollegor, kunder och kandidater ska vi fortsätta förändra rekryterings- och konsultmarknaden och vara orsaken till de höjda krav som i framtiden kommer ställas på aktörer i vår bransch.