VÅR HISTORIA

Talents of Sweden
Företaget grundas

2012

Med ambitionen att på ett nytt sätt länka samman ekonomer med näringslivet grundades Talents of Sweden som ett karriärnätverk år 2012. Det blev startskottet för vår resa. En antagningsprocess sattes upp för att bli del av ett nätverk som erbjöd nätverksträffar och karriärutveckling. Vad skulle då vara avgörande för att få bli medlem i nätverket? Redan här började de två grundarnas ambition om att det är personen bakom CVt som är det viktiga att synliggöra. Men hur mäter man personlighet?

Rekryteringsprocessen förfinas

2015

Samarbeten inleddes med många framstående företag, som nu länge varit med på vår resa och är kunder än idag. Vi fick uppmärksamhet över vår förmåga att attrahera så många duktiga ekonomer och företagen ville nu få hjälp med att rekrytera dessa ekonomer. 

Efterfrågan ledde år 2015 till en stor förändring i vår affärsmodell. Vi bestämde oss för att på riktigt utmana den traditionella rekryteringsmarknaden. Vi hade förmågan att genom förtroende bygga långsiktiga relationer med duktiga ekonomer, nu skulle vi också bygga en rekryteringsprocess som förändrade ekonomers och näringslivets krav på rekryteringsföretag.

Konsultaffären intieras

2019

När vi genomförde vår högkvalitativa rekryteringsprocess fick vi en naturlig fråga om vi även kan hjälpa våra kunder med ekonomikonsulter. Vi utvärderade våra interna processer för att säkerställa att vi kunde överföra den höga kvaliteten vi har i vår rekryteringsaffär till vår konsultaffär.

Vi forskade också på hur vissa kunder vanligtvis beställer konsulttjänster och upptäckte att de fick in flera CV från olika källor samtidigt. Detta krävde mycket tid från kunderna, som ville ha en konsult snabbt. Dessutom fick de inte tillräckligt med information om konsultens testresultat och utvärderingar. Vi vill utmana branschen och våra konsulter för att få ut de mest rättvisa resultaten.

En långsiktig partner

idag

Under det gångna året har vi på Talents of Sweden engagerat oss i ett strategiarbete. Syftet har varit att vidareutveckla vår verksamhet för att bli ännu mer relevanta och värdefulla för marknaden och för våra kunder, konsulter, kandidater. Som ett resultat av detta arbete har vi intressanta satsningar framför oss vilket resulterar i en utvecklad företagsstruktur och som på sikt kommer innebära ännu fler mervärden mot våra befintliga och potentiella kunder. För dig som konsult och/eller framtida kandidat möjliggör detta för oss att kunna skapa fler spännande karriärmöjligheter och uppdrag.

Talents of Sweden presenterar med glädje två strategiska satsningar; People of Finance & Interim och Zenvise dit delar av verksamheten flyttas medans Talents of Swedens verksamhet fortsätter med ett fokus på tjänster inom employer branding. Inom kort kommer Talents of Sweden att presentera vårt unika erbjudande inom Employer Branding mot marknaden.

Med våra två fortsatta satsningar ser vi fram emot att fortsätta stötta marknaden med de främsta personerna inom Bank, Försäkring, ekonomi, lön, HR och är övertygade om att dessa förändringar kommer att stärka vårt erbjudande och vår förmåga att möta era behov. Tack för ert fortsatta förtroende och samarbete med oss!