Välkommen till Talents of Sweden. VI HAR BLIVIT UTSATTA FÖR SPAM SVARA EJ PÅ MEDDELANDEN NI FÅR

Employer branding INOM

EKONOMI, BANK & FINANS

Karriär

Under det gångna året har vi på Talents of Sweden engagerat oss i ett strategiarbete. Syftet har varit att vidareutveckla vår verksamhet för att bli ännu mer relevanta och värdefulla för marknaden och för våra kunder, konsulter, kandidater. Som ett resultat av detta arbete har vi intressanta satsningar framför oss vilket resulterar i en utvecklad företagsstruktur och som på sikt kommer innebära ännu fler mervärden mot våra befintliga och potentiella kunder. För dig som konsult och/eller framtida kandidat möjliggör detta för oss att kunna skapa fler spännande karriärmöjligheter och uppdrag.

Talents of Sweden presenterar med glädje två strategiska satsningar; People of Finance & Interim och Zenvise dit delar av verksamheten flyttas medans Talents of Swedens verksamhet fortsätter med ett fokus på tjänster inom employer branding. Inom kort kommer Talents of Sweden att presentera vårt unika erbjudande inom Employer Branding mot marknaden.

Med våra två fortsatta satsningar ser vi fram emot att fortsätta stötta marknaden med de främsta personerna inom Bank, Försäkring, ekonomi, lön, HR och är övertygade om att dessa förändringar kommer att stärka vårt erbjudande och vår förmåga att möta era behov. Tack för ert fortsatta förtroende och samarbete med oss!