Referens case

Vad säger våra kunder om oss?
Vi har förmedlat mer än

500 tillsatta uppdrag

Sedan start har vi genomfört över 500 permanenta och interima tillsättningar på generalist-, specialist- och chefsnivå inom våra kompetensområden med ett kvalitetsresultat som står sig starkt i konkurrensen. Men vad säger egentligen våra kunder om oss. Här har vi samlat några av våra lyckade samarbeten med kunder. 

 

 

 

Referens case

Intea

Intea är ett ungt och snabbväxande bolag verksamma inom fastighetssektorn som befinner sig i en kraftig tillväxtresa. Verksamhetens ekonomifunktion befann sig vid startskottet av vårt samarbete inför en rad strukturella utmaningar som skulle komma att ställa höga krav på ekonomiavdelningens funktion och leverans.

Efter en grundlig genomgång av Inteas organisering, arbetssätt, utmaningar och målbild kunde vi tillsammans formulera en skarp kravprofil och enas om att den bästa lösningen var en konsultinhyrning med option att kunna rekrytera konsulten efter uppdraget.  

”Det kändes verkligen som att Talents lyssnade och förstod oss och våra utmaningar. De levererade inte bara ett gäng med CVn utan helt rätt konsult med en gång!” – Johanna Thideman, Ekonomichef

 

Referens case

Centigo

För oss som rådgivare låg tidigt fokus på att lära känna och förstå vad Centigo långsiktigt ville åstadkomma. I och med alla organisationers olikheter är det också av betydande vikt för oss att så tidigt som möjligt lära känna och förstå den enskilda organisationens förutsättningar för att vid rätt tidpunkt kunna plocka fram relevanta delar av vår kompetens och våra verktyg.

Kravställning i en rekryteringsprocess är inte att sitta och lyssna på en kunds kravspecifikation och anteckna utan att på ett strukturerat sätt ta ett grepp om organisationens förutsättningar och behov samt analysera vilka delar vi bäst löser genom att externrekrytera och vilka kompetenser vi ska utveckla i den befintliga organisationen.

Talents of Swedens metodik har haft fantastisk träffsäkerhet i samtliga 7 rekryteringar vi genomfört och varit en nyckel för att nå dit vi är idag” – Lina Karlsson, fd Ekonomichef

Referens case

Bankgirot

För oss som rådgivare låg tidigt fokus på att lära känna Bankgirot som organisation och arbetsgivare, men även som samarbetspartner. I och med att en rekrytering är kritisk för ekonomifunktionens utveckling, inte minst på grund av omstruktureringen och ägarskiftet som stundade satte vi omedelbart igång med en kompetenskartläggning och en målbildsanalys. I detta fall delvis för att definiera de kritiska beståndsdelarna en medarbetare behöver besitta för att passa in i rollen, organisationen och den specifika arbetsgruppen på ekonomifunktionen.

Tack vare ett gott samarbete och löpande kommunikation med Bankgirot flöt processen på klanderfritt. Ett strukturerat och metodiskt arbetssätt i kombination med proaktivitet och upparbetade relationer med ekonomerna i vårt karriär- och ekonomnätverk möjliggjorde att vi snabbt kunde identifiera en handfull intressanta kandidater.

”Stort tack för en oerhört professionell och kvalitativ rekryteringsprocess, från start till mål. Vi blev imponerade av er metodik och era verktyg. Tack vare er på Talents kan vi nu andas ut i bokslutet!” – Gerd Kjell, Redovisningschef

Vill du läsa fler och fördjupade referenscase samt veta mer om hur vi jobbar med vår framgångsrika rekryteringsmetodik?

Några av våra

Kunder

Med oss som rekryteringspartner får ni en leverantör som tar ett helhetsansvar i processen från att behovet uppstår till att rätt person är tillsatt och visat sig fullt fungerande i tjänsten. Våra kunder ser oss som betrodda rådgivare och många har vi haft ett långvarigt partnerskap med. Vi berättar gärna mer konkret hur vi kan hjälpa er utifrån de specifika behov och utmaningar ni upplever. Se nedan några av de kunder vi löpande jobbar med.

Vad säger våra kunder om oss?

Vitsord

"Talents of Swedens metodik har haft fantastisk träffsäkerhet i samtliga 7 rekryteringar vi genomfört och varit en nyckel för att nå dit vi är idag."

Lina, fd Ekonomichef Centigo

”Det kändes verkligen som att Talents lyssnade och förstod oss och vårautmaningar. De levererade inte bara ett gäng med CVn utan helt rätt konsult med en gång!"

Johanna, Ekonomichef Intea

"Stort tack för en oerhört professionell och kvalitativ rekryteringsprocess, från start till mål. Vi blev imponerade av er metodik och era verktyg. Tack vare er på Talents kan vi nu andas ut i bokslutet!"

Gerd, Redovisningschef Bankgirot