Vi vill rikta ett stort tack till Bankgirot, Sveriges mest erfarna Fintech-bolag. Ett av våra senaste uppdrag där uttrycket för förstklassig rekryteringsmetodik gör sig väl hemma. Till följd av en intern omstrukturering, som resulterade i hög belastning på ekonomiavdelningen hos er, fick vi frågan om vi kunde hjälpa och stötta i rekryteringsprocessen av en ny Redovisningsekonom. De gav oss en mycket god uppfattning om organisationen och medarbetarna. Vi såg framför oss hur vi kunde tillföra stora värden till Bankgirot som organisation och bestämde oss för att ingå ett samarbete.

Med vår arbetsmetodik konkretiserade vi en tydlig målbild, bland annat med hjälp av vår kompetenskartläggning av organisationen och medarbetarna på ekonomiavdelningen. Detta i syfte att identifiera kritiska egenskaper och personlighetsdrag samt vad som krävs för att bli framgångsrik i rollen och för att passa in och trivas i organisationskulturen. En kommunikativ och bra process resulterade i ett tydligt och transparent beslutsunderlag både för kandidaterna och er på Bankgirot. Nu har vi glädjen att gratulera er till en ny kollega och vi hoppas och ser fram emot ett fortsatt gott och långsiktigt samarbete.

”Från vår sida vill vi verkligen tacka för en oerhört professionell och kvalitativ rekryteringsprocess. Vi är imponerade av er metodik och era verktyg och uppskattar er ärlighet och transparens, kommunikation och tillgänglighet under hela processen. Tack vare er på Talents kan vi nu andas ut i bokslutet!”

Stort tack till dig Gerd Kjell, Redovisningschef på Bankgirot för ditt förtroende och de fina orden samt för ett gott samarbete. Med hjälp av dig och Bankgirot som referenspunkt kan vi förmedla vårt arbete och vilka värden det skapar samt visa prov på förstklassig rekrytering. Detta är något vi ser fram emot att fortsätta med.