Vår historia

Grundat 2012

Med ambitionen att på ett nytt sätt länka samman ekonomer med näringslivet blev ett karriärnätverk för driftiga och ambitiösa ekonomer år 2012 startskottet för Talents of Swedens resa. En antagningsprocess sattes upp för att bli del av ett nätverk som erbjöd nätverksträffar och karriärutveckling. Vad skulle då vara avgörande för att få bli medlem i nätverket? Var det utbildningen, betygen eller titlarna som skulle styra? Redan här började de två grundarnas ambition om att det är personen bakom CVt som är det viktiga att synliggöra. Men hur mäter man personlighet?

Utmana rekryteringsmarknaden

Samarbeten med många framstående företag initierades av vilka många varit med på vår resa och är kunder än idag. Vi fick uppmärksamhet över vår förmåga att attrahera så många duktiga ekonomer. Frågor som “kan inte vi också få hjälp att rekrytera dessa” började komma in allt mer frekvent.

Efterfrågan ledde år 2015 till en stor förändring i vår affärsmodell. Vi bestämde oss för att på riktigt utmana den traditionella rekryteringsmarknaden. Vi hade förmågan att genom förtroende bygga långsiktiga relationer med duktiga ekonomer, nu skulle vi också bygga en rekryteringsprocess som förändrade och höjde ekonomers och näringslivets krav på rekryteringsföretag.

En långsiktig partner

Idag blir vi stolta när våra kandidater och kunder berömmer oss för hur vi levererar en förstklassig rekryteringsupplevelse av interima och permanenta positioner. Vi levererar våra tjänster med en nytänkande metodik som i högsta möjliga grad säkerställer att rätt kandidat rekryteras och riskerna för en felrekrytering minimeras.

Våra kunder ser oss som en betrodd rådgivare i frågor som berör rekrytering och organisation och marknadens ekonomer som en plattform för en långsiktig karriärutveckling.

Men resan har bara börjat. Tillsammans med kollegor, kunder och kandidater ska vi fortsätta förändra rekryterings- och konsultmarknaden och vara orsaken till de höjda krav som i framtiden kommer ställas på aktörer i vår bransch.