Bli en Talents of Sweden

Din karriär med oss

Som ett specialiserat företag med spetskompetens inom våra områden och en djupgående metodik blir det naturligt med en snabb kompetensutveckling för dig som medarbetare hos oss. Vi erbjuder dig en plats i ett starkt team med både juniora och kompetenstunga seniora kollegor. Du får arbeta med starka varumärken i egenskap av våra kunder och uppdragsgivare.

Medarbetarutveckling

Vi tror på den enskilda individens förmåga. Genom en strukturerad och kunskapsfylld omgivning ger vi dig de resurser du behöver för att med eget ansvar planera dina arbetsveckor. Vi tror på långsiktiga och relevanta målsättningar där vi främjar kvalité. Våra olika roller har skrivna utvecklingsplaner innefattandes bland annat både interna och externa utbildningar och mentorskap.

Dina kollegor

Du kommer trivas hos oss om du uppskattar en teamorienterad kultur där var och en är en lagspelare som tar ansvar för sin egna prestation och både utmanar och lyfter varandra. Vi verkar i en möjlighetsorienterad miljö där vi ser motgångar som en gåva som utvecklar oss. Vi är ett aktivt team med i stora drag hälsosamt förhållningssätt i tillvaron.

Vår förväntan på våra framtida kollegor

Vi vill givetvis att du ska känna att du trivs i den miljö vi erbjuder och vill därför du upplever att vår beskrivning stämmer in på vad du själv värdesätter. Utöver det förväntar vi oss att du har en förmåga och kapacitet att ta in den kunskapsutveckling vi erbjuder. Detta är något vi testar i den rekryteringsprocess du går igenom för att bli medarbetare hos oss. Utöver det vill du har en nyfikenhet att på egna initiativ ta reda på det du inte kan, har förmågan att till ett ansvar över din egna prestation och din roll i laget.