Attraktiva Länsförsäkringar AB söker sin nästa kollega inom skatt & finansiella regelverk! Har du gedigen erfarenhet av regelverksanalys inom finansiell rapportering, redovisning, solvens och annan myndighetsrapportering? Är du dessutom analytisk och har en god samarbetsförmåga? Då vill vi komma i kontakt med dig!

Om rollen

Som regelverksspecialist med inriktning på försäkring ansvarar du för att bevaka och analysera regler som rör redovisning, extern finansiell rapportering, solvens och annan myndighetsrapportering av relevans för länsförsäkringar. Du ingår i en normgivande funktion och med din spetskompetens bidrar du till att länsförsäkringar tillämpar relevanta regler på rätt och bäst sätt. Genom strategisk regelverksanalys bidrar du också till att påverka regelutvecklingen och att identifiera möjligheter.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

·      Du bevakar nya och ändrade regelverk, ändrad branschpraxis och förtydliganden från tillsynsmyndigheter och normgivande organ.

  • Du analyserar hur olika regelverk kan och bör tillämpas, föredrar din analys för beslut i relevanta forum och uppdaterar styrdokument.
  • Du bidrar till kompetensutveckling och rätt affärsbeslut genom att informera om regelverk i nyhetsbrev, möten och utbildningar.
  • Du genomför och dokumenterar konsekvensanalyser och leder arbetsmöten om regelverkens påverkan på länsförsäkringar.
  • Du identifiera risker och möjligheter i befintliga tillämpningar och prioriterar aktivt vilka som ska adresseras.
  • Du stödjer verksamhetens utveckling genom analys och kvalitetssäkring av regelverk i förhållande till nya processer, produkter och tjänster.
  • Du kvalitetssäkrar principer och format för extern finansiell rapportering och för myndighetsrapportering.

Är detta du?

Vi söker dig med 5 – 10 års erfarenhet från kvalificerad regelverksanalys inom finansiell rapportering, redovisning och solvens och med god kännedom om försäkringsbranschen. Din kvalificerade arbetslivserfarenhet kommer från en motsvarande specialistroll på ett försäkringsföretag eller motsvarande roll på en revisions- eller konsultbyrå. Erfarenhet från Finansinspektionen är meriterande.

Genom din arbetslivserfarenhet har du upparbetat förmågan att analysera nya regelverk och verksamhetsförändringar ur ett regelverksperspektiv. Även om utgångspunkten är att du redan har kvalificerad erfarenhet från minst ett specialistområde kräver tjänsten att du är intresserad av och har förmågan att ta dig an nya regelverk i takt med att kraven ändras.

Som person är du analytisk och du förstår och ser samband och har förmågan se igenom komplexa strukturer och frågeställningar. Du kan självständigt utvärdera regelverkens effekt på länsförsäkringsgruppens verksamhet. Du är drivande och kommunikativ och uttrycker dig pedagogiskt i både tal och skrift eftersom dina arbetsuppgifter inbegriper skriftliga och muntliga presentationer av analyser, tolkningar och utredningar. Vidare har du en hög samarbetsförmåga som kännetecknas av att du är prestigelös och lyhörd för andras uppfattningar samt redo att ompröva tidigare slutsatser, om argumenten är relevanta.

Om bolaget

Länsförsäkringar AB har länsförsäkringsbolagens uppdrag att bedriva gemensamma affärer inom bank och försäkring, bedriva strategiskt utvecklingsarbete och ge service till bolagen inom områden som skapar effektivitet och skalfördelar. Allt för att skapa förutsättningar för länsförsäkringsbolagen att bli framgångsrika på sina respektive marknader. Länsförsäkringar AB ägs av länsförsäkringsbolagen, som i sin tur ägs av sina försäkringskunder. Förutom moderbolaget Länsförsäkringar AB omfattar Länsförsäkringar AB-koncernen Länsförsäkringar Bank, Agria Djurförsäkring, Länsförsäkringar Grupplivsförsäkring, Länsförsäkringar Fondliv och Länsförsäkringar Liv samt dotterbolag till dessa

Vi svarar gärna på frågor

För frågor om tjänsten kontakta rekryteringskonsult Therese Palmgren på telefon 070-794 79 02 alternativt therese.palmgren@talentsofsweden.se. Vi intervjuar löpande så varmt välkommen med din ansökan snarast.

Sökord: redovisning, solvens, specialist, regelverk, analys, regelverksspecialist, IFRS, K3, K2, Länsförsäkringar, bank, försäkring, jobb, rekrytering, Talents of Sweden