Karriärnätverket och traditionella kanaler

De flesta chefer är överens om att de mest intressanta kandidaterna oftast är de som redan idag har ett bra jobb, ändå är öppna för nya möjligheter men som ännu inte själva tagit steget att aktivt söka jobb. Genom att erbjuda dessa duktiga personer en långsiktig plattform för karriärutveckling genom medlemskap i vårt karriärnätverk lyckas vi utveckla en relation med några av marknadens vassaste kompetenser.

Tack vare vår nisch och metodik med karriärnätverket samt vårt fokus på personen bakom CV:t kan vi leverera en kvalitet i våra uppdrag och skapa kontakt med kandidater som vanligtvis är svåra i nå i en traditionell rekryteringsprocess. Utöver vårt karriärnätverk har vi även en gedigen erfarenhet inom search och headhunting samt tillgång till alla de verktyg som ett traditionellt rekryteringsföretag använder.

 

Mjuka värden… Vad är det?

För oss handlar det om att redan i kundmötet börja med att sätta ett stort fokus på de mjuka aspekterna i våra uppdragsgivares organisationer. De duktigaste individerna i olika organisationer har inte bara rätt kunskaper och formella meriter som är lätta att läsa av i en kravspecifikation för att klara av sitt jobb. Det är där de mjuka värdena och personligheten spelar in.

Vi presenterar inte ett CV utan en människa. Det är vår bedömning av helheten som ligger till grund för att du träffar en intressant kandidat.

Vår modells sex olika steg

Här kan du läsa om de olika stegen som ingår i vår rekryteringsprocess och för tillsättning av interimsuppdrag. Använd pilarna på sidan av texten för att navigera dig fram och tillbaka.


Steg 1 – Analys av företaget samt tjänsten

Vi upprättar en kravprofil med uppdragsgivaren för att sedan kunna söka efter den rätta profilen genom vårt nätverk. Vi gör även här en generell sökning på marknaden.

 

Steg 2 – Analys av våra talanger

Vi analyserar och följer upp de resultat vi har fått in från nätverket och kandidater utanför nätverket. Vi börjar kartlägga fler kandidater utifrån de profiler vi har fått tips om från nätverket. Detta för att kunna få in ännu fler passande profiler om det behövs.

 

Steg 3 – Djupgående intervjuer

Det är här Talents of Sweden gör det som är unikt på marknaden. Fokus är på de mjuka värdena som passion, potential, driftighet och målmedvetenhet. Vi inleder processen med strukturerade djupgående intervjuer med de kandidater som matchar företagets DNA.

 

Steg 4 – Referensgranskning

Vi genomför olika referenstagningar samt background check, dvs. vi kontaktar tidigare arbetsgivare samt personer i kandidatens närhet för att identifiera individens passion, potential och målmedvetenhet. Vi tror starkt på frågeställningen, vad ligger till grund för de val kandidaten har gjort under sitt vuxna liv?

 

Steg 5 – Test och granskning

Här testats de hårda värdena med hjälp av business case, kunskapstest och betyg. Vår rekryteringskonsult för en nära dialog med uppdragsgivaren under detta steg.

 

Steg 6 – Slutsteget

De som har klarat samtliga steg blir en Talent of Sweden. Dessa presenteras muntligen samt skriftligen till kund. De slutliga intervjuerna genomförs av uppdragsgivaren. Kunden kan även här komplettera med personlighetstester om så önskas

Kontakta oss redan idag!

Tag kontakt med oss redan idag så kan vi diskutera ett upplägg för er framtida rekrytering. Har du frågor gällande vår modell så får du gärna ringa oss eller fylla i dina kontaktuppgifter bredvid så återkommer vi till dig så snart som möjligt.

12 + 11 =