Socialt företagande

För varje rekrytering som görs donerar Talents of Sweden en summa pengar till Hand in Hand som möjliggör minst ett nytt arbetstillfälle i fattiga delar av Indien. Detta betyder mycket för oss. Våra kunder ser inte bara värdet i att hitta rätt medarbetare via oss utan de bidrar även till kunna vara med och bidra till att skapa nya arbetstillfällen i andra fattiga delar av världen.

Hand in Hand bekämpar fattigdom genom att hjälpa kvinnor att starta företag och därigenom skapa jobb. Det handlar om hjälp till självhjälp. Kvinnorna erbjuds utbildning och träning som ger dem de rätta verktygen att långsiktigt förändra sin livssituation. Under de senaste åtta åren har Hand in Hand utbildat över 700 000 kvinnor som i sin tur har startat över 750 000 små företag vilket har lett till över 900 000 jobb. Hand in Hand jobbar även för att utrota barnarbete och på så sätt ge fler barn möjligheten till utbildning.

Detta har resulterat i att över 4 miljoner människor har fått bättre livsvillkor. Hand in Hand verkar huvudsakligen i Indien men modellen är under spridning i bl.a södra och östra Afrika samt Afghanistan.

För mer information, vänligen besök www.handinhand.nu


Varför Hand in Hand?

Vi på Talents of Sweden har valt att donera till Hand in Hand då det för oss är viktigt att kunna bidra genom att hjälpa några av de människor i världen som är drabbade av fattigdom. Att vara en sponsor av Hand in Hand ger oss en otrolig möjlighet att även skapa nya arbetstillfällen i fattiga delar av världen. För varje genomförd rekrytering donerar Talents of Sweden en summa pengar till Hand in Hand som möjliggör 1,2 nya arbetstillfällen. Vi har fått många frågor om varför vi donerar en så stor del av er omsättning redan från start? För oss som har olika bakgrund och sett hur stora delar av världen ser ut har det alltid varit en självklarhet att jobba med välgörenhet vid varje rekrytering. Våra kunder har mottagit detta mycket positivt och är glada över att kunna hjälpa andra delar av världen samtidigt som de rekryterar själva.