Tycker du att det är roligt att arbeta med regler i en föränderlig miljö med varierande arbetsuppgifter? Vill du få möjligheten att använda din analytiska sida som Compliance Officer med inriktning mot värdepapper och bank? Lockar tanken på att få arbeta med inspirerande och kompetenta kollegor med ett stort fokus från affärsverksamheten, verkställande direktör och styrelse samt från Finansinspektionen? Vi söker nu en Compliance Officer med inriktning mot värdepapper och bank för en spännande anställning hos Länsförsäkringar AB.

Om jobbet

Som Compliance Officer kommer du att arbeta med granskning, utvärdering och rapportering samt att ge råd och stöd i regelefterlevnadsfrågor inom de regelverk som gäller för framförallt värdepappers- och bankverksamhet. Tjänsten kan även innebära arbete inom försäkringsverksamhet framöver.

I tjänsten ingår vidare att identifiera och analysera de risker som finns för bristande regelefterlevnad samt prioritera dessa och genomföra lämpliga åtgärder. Även projektdeltagande vid framtagande av nya eller ändrade produkter och tjänster samt att hålla utbildningar för verksamheten kan bli aktuellt. Som Compliance Officer förväntas du även hålla dig uppdaterad avseende nya regelverk och ny eller ändrad praxis från Finansinspektionen samt analysera effekterna av dessa. I jobbet kan det ingå resor till länsförsäkringsbolagen runt om i Sverige.

Vi söker

Du har en högskole- eller universitetsutbildning inom juridik. Du har kompetens inom i första hand de näringsrättsliga regelverk som gäller för värdepappers- och/eller bankverksamhet samt erfarenhet från arbete med regelverksfrågor, gärna som Compliance Officer eller dylikt eller från tillsynsmyndighet.

Du har en mycket god förmåga att analysera och tillämpa regelverk. Du är intresserad av och ser det som naturligt att hålla dig uppdaterad avseende nya regelverk och ny eller ändrad praxis från Finansinspektionen och de europeiska tillsynsmyndigheterna. Du arbetar självständigt och tar ansvar för att planera och genomföra de aktiviteter som du ansvarar för samtidigt som du ser det som självklart att samarbeta med dina kollegor och hjälpas åt för att nyttja varandras kompetenser.

Du är kommunikativ och kan uttrycka dig väl i tal och skrift, att kommunicera pedagogiskt och på mottagarens villkor är en självklarhet för dig.

Om avdelningen         

Complianceavdelningen har i uppdrag från de olika bolagen inom Länsförsäkringsgruppen att granska och utvärdera regelefterlevnaden i de olika bolagen samt rapportera brister och risker till berörda inom verksamheten samt till verkställande direktör och styrelse. Complianceavdelningen tillhandahåller också råd och stöd i form av bland annat information och utbildning om nya eller ändrade regler samt kontrollerar att nya produkter, tjänster och omstruktureringar följer de lagar, förordningar och andra regler som gäller för respektive bolags verksamhet. Complianceavdelningen är en oberoende kontrollfunktion som arbetar självständigt nära verksamheten. Medarbetare på avdelningen omfattas av interna rutiner för lämplighetsprövning.

Vid complianceavdelningen arbetar cirka 20 medarbetare och avdelningen är indelad i två grupper: Compliance Försäkring och Compliance Bank. I Compliance Bank arbetar cirka 8 personer och rollen kommer, i vart fall inledningsvis, att vara i den gruppen.

Länsförsäkringar – en unik arbetsgivare

Länsförsäkringar erbjuder en unik arbetsgivare – som ägs av sina kunder. Det gör att engagemang, tillit, professionalism och öppenhet är det som driver utveckling hos oss. I vår organisation leder återkoppling och uppföljning av dina prestationer affären framåt. Samma öppenhet som vårt starka varumärke står för strävar vi även efter internt. Mångfald värderas högt i vår verksamhet och vi lägger stort fokus på hälsa för att skapa balans mellan jobb och fritid.

Välkommen till en arbetsgivare som inte är riktigt som alla andra! Länsförsäkringar är inte ett företag, utan flera. Runt om i landet finns 23 självständiga och kundägda länsförsäkringsbolag som tillsammans äger Länsförsäkringar AB med dotterbolag. Läs mer om Länsförsäkringar AB med dotterbolag här https://bit.ly/2pKj4pQ.

Vi svarar gärna på dina frågor

I denna rekrytering samarbetar Länsförsäkringar AB med Talents of Sweden. För frågor om tjänsten kontakta rekryterare Marcus Ström på telefon 070 857 50 05 eller marcus.strom@talentsofsweden.se. Vi intervjuar löpande så varmt välkommen med din ansökan snarast.

Sökord: Compliance, Jurist, Försäkring, Bank, Ekonomi, Regelverk