Vill du ta en ledarroll i en ambitiös utveckling inom Länsförsäkringar ABs Ekonomi- och Finans med målet att nå världsklass? Vill du arbeta med och leda dina medarbetare inom affärsplanering, uppföljning och analys på koncernnivå med både bank- och försäkringsverksamhet inom samma koncern? Då har vi rollen för dig – vi söker nu en chef för Länsförsäkringar ABs Group Business Controllers.

Om jobbet

Din avdelning tillhör Affärs- och kapitalplanering som ingår i Ekonomi & Finans och du får en intressant förändringsagenda på ditt bord med målsättning att möjliggöra ett ökat fokus på analys. En möjlighet för dig att vara med i en skapandeprocess genom en förändring.

Avdelningen har ägarskapet för koncernens ekonomistyrningsprinciper och de processer som rör affärsplanering, prognos, uppföljning och internprissättning. Du och dina kollegor lägger stor tyngd vid affärsstyrning och arbetsuppgifterna innefattar bland annat finansiell planering, utredningar och analyser avseende koncernens olika verksamheter, utarbetande av principer (riktlinjer), processdesign till och med hantering av information samt skapandet av informationsstrukturer.

Förändringsarbetet kan sammanfattas med att genom en effektivare process och plattform för informationsbehandling, rapportering och finansiell planering öka förmågan att leverera provokativa och värdeskapande analyser. Detta kräver kompetensutveckling av avdelningens medarbetare och förändrade arbetssätt. Vidare kommer du ansvara för att identifiera och fördela utvecklings- och förbättringsprojekt i både liten som stor skala. Ditt arbete präglas av en stor variation genom den bredd av frågor du arbetar med och tack vare den kontext du verkar i med kollegor och intressenter i flera olika delar av organisationen. Du kommer att rapportera direkt till chefen för Affärs- och kapitalplanering.

Vem är du?

För att bli framgångsrik och trivas i rollen ser vi att du är en person som är/har:

 • Naturlig ledare och besitter en förmåga att utveckla och lyfta andra.
 • Kompetent och ödmjuk person med social kompetens som samtidigt kan ställa krav på både medarbetare och kollegor.
 • Självständig, initiativrik och har en god analytisk förmåga.
 • God kommunikativ förmåga och kan anpassa ditt sätt att förmedla ett budskap efter mottagaren.
 • Analytisk höjd för att kunna ta dig an mer komplexa utmaningar.
 • Intresse för hur finansiell rapportering och planering understödjer styrningen av koncernen.
 • Ett intresse- och sinne för affärsmässigheten.

Vi tänker oss att du som passar för den här rollen har några eller flera av följande erfarenheter:

 • Liknande roll i annan bank / annat försäkringsbolag.
 • Konsulterfarenhet från en större byrå.
 • Arbete som managementkonsult med uppdrag i liknande bolagsstrukturer.
 • Erfarenhet av att arbeta med strategi, analys och projektledning.

Om avdelningen

Avdelningen Affärs- och kapitalplanering tillhör enheten Ekonomi & Finans som är Länsförsäkringar AB-koncernens ekonomi- och finansfunktion. Här ligger ansvaret bland annat för koncernens ekonomistyrning, kapitalplanering och finansiering, finansiella redovisning och rapportering samt analyser och koncernens kontakter med ratinginstitut. Avdelningen Affärs- och Kapitalplanering består av 12 personer.

Engagemang, tillit, professionalism och öppenhet är det som driver utveckling hos oss. I vår organisation leder återkoppling och uppföljning av dina prestationer affären framåt. Samma öppenhet som vårt starka varumärke står för strävar vi även efter internt. Mångfald värderas högt i vår verksamhet och vi lägger stort fokus på hälsa för att skapa balans mellan jobb och fritid.

Länsförsäkringar – en unik arbetsgivare

Länsförsäkringar erbjuder en unik arbetsgivare – våra kunder. Det gör att engagemang, tillit, professionalism och öppenhet är det som driver utveckling hos oss. I vår organisation leder återkoppling och uppföljning av dina prestationer affären framåt. Samma öppenhet som vårt starka varumärke står för strävar vi även efter internt. Mångfald värderas högt i vår verksamhet och vi lägger stort fokus på hälsa för att skapa balans mellan jobb och fritid.

Välkommen till en arbetsgivare som inte är riktigt som alla andra!

Länsförsäkringar är inte ett företag, utan flera. Runt om i landet finns 23 självständiga och kundägda länsförsäkringsbolag som tillsammans äger Länsförsäkringar AB med dotterbolag.

Läs mer om Länsförsäkringar AB med dotterbolag
http://www.lansforsakringar.se/om-oss/om-lansforsakringsgruppen/lansforsakringar-ab/

Vi svarar gärna på dina frågor

I denna rekrytering samarbetar Länsförsäkringar AB med Talents of Sweden. För frågor om tjänsten kontakta rekryterare Martin M Eriksson på telefon 0735-95 73 00 eller martin.eriksson@talentsofsweden.se.